Görme Engelliler

Meslek Liselerinde Alan Seçimi İşlemleri

Değerli Veli, Sevgili Öğrenci,

Dokuzuncu sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra, 10. Sınıfta okuyacağınız alanların seçimine esas olacak Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları Alan Tercih Formu’ nu doldurması işlemleri 6 Haziran 2014 tarihine kadar tamamlanacaktır. Alan seçiminde yapılacak iş ve işlemler  şunlardır:

 

 

 

  1. 9. Sınıfta okuyan tüm öğrencilerimiz Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları Alan Tercih Formu’ nun ön ve arka yüzündeki bilgileri eksiksiz doldurması zorunludur. Doldururken silinti kazıntı olmamasına özel dikkat gösterilmelidir. Formu dolduran öğrencilerimizden 10. Sınıfa geçenler bu formlardaki tercihleri doğrultusunda  e- okul  sistemi tarafından okullara ve alanlara yerleştirilecektir.
  2. Alan seçimi hakkında sınıf rehber öğretmenleri gerekli açıklamaları yapacaklardır.
  3. Formlar evde anne baba ile birlikte doldurulup imzalandıktan sonra en geç  06/06/2014 gününe kadar sınıf rehber öğretmenlerine teslim edilecektir.
  4. Formlar ilk önce, tercih sırasına göre alan (en fazla 15 alan) ve sonra da bu alanın bulunduğu okul seçilmesi suretiyle doldurulacaktır.
  5. Alanlara Yerleştirme puanınız; İlköğretim diploma notunuzun % 40’ı ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav yönetmeliğinin 30 ve 31. Maddelerine göre hesaplanan 9. Sınıf yıl sonu başarı puanınızın % 6o’ının toplamından oluşturulacaktır.
  6. Alanlara yerleştirme işleminin sonuçları Ağustos 2014 ayı içinde e- okuldan duyurulacaktır. Yerleştirme sonuçlarını lütfen e- okuldan takip ediniz.

 

 

 

                                                                                                                       EK-2

 

(Ek:RG-20/9/2008-27003)

 

(Değişik:RG-4/10/2012-28431)

 

ÖĞRENCİ TERCİHLERİNİ DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME FORMU

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Kimlik ve Okul Bilgileri 9. Sınıf

İlköğretim Bilgileri:

T.C. Kimlik No

 

Tamamladığı Okul

 

Adı Soyadı

 

Okul No

 

Kayıtlı Olduğu Okul

 

Ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması

 

9. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı

 

TERCİH BİLDİRİM FORMU VE DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sıra No

Tercih Edilen

9. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı

x 0,60

(A)

Ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması x0,40(B)

Alana Yerleştirme Puanı

C = A + B

Alan Adı

Okul Adı

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

Tercihler tarafımızdan yapılmıştır.

Görülmüştür

Öğrencinin

Adı Soyadı:

 

 

Velinin

Adı Soyadı:

 

Müdür Yardımcısının

Adı Soyadı:

 

İmza

İmza

İmza

                       

 

Not: Bu Form 2 adet düzenlenecek, müdür yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra bir örneği öğrenci veya velisine verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………. Meslek Lisesi Müdürlüğüne

 

 

 

Velisi bulunduğum, yukarıda kimlik bilgileri yazılı bulunan öğrencimin tercihlerimiz doğrultusunda ön kaydının yapılması hususunu arz ederim.

 

 

 

…./…./20..

 

 

 

Öğrenci Velisi : 

 

Adı soyadı :………………………………………………

 

 İkamet adresi :……………………………………………

 

 ……………………………………………………...........

 

 Velinin imzası

 

 Telefon/Cep Telefonu:…………………………………..

 

E-posta : …………………………………………………

 

YERLEŞTİRME

 

 

 

Tercih formuna göre yapılan değerlendirme sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.

Asıl Listede Kayıt Hakkı Kazanılan Alan ve

Sırası

Yedek Listede Kayıt Hakkı Kazanılan Alan ve Sırası

 

 

 

 Kontenjan Belirleme, Kayıt-Kabul ve Nakil Komisyonu Üyeleri

 

                                                                          (Ad-Soyad-İmza)

 

 

 

………………….

………………….

………………….

 

                                                                                             ONAY

 

…./…./20..

 

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendini Tanıma ( İlgi Yetenek Değer)

 

Mutluluğun ve başarının sırrı kendinizi tanımaktan geçer. Bir meslek için neler önemlidir? İlgilerim, yeteneklerim, mesleki değerlerim nelerdir? diye soruyorsanız bu bölümü  okuyunuz.

 

Eğitim Fırsatları

 

Nasıl bir ortaöğretim kurumuna devam etmeliyim?
Üniversite seçeneklerim neler? Mesleki bilgi ve becerilerimi nasıl geliştirebilirim?

Alacağınız eğitim geleceğinizin şekillenmesinde önemli bir yer tutar. Nasıl bir eğitim almanız ya da hangi kurslara gitmeniz gerektiğine karar veremiyorsanız bu bölümü

 

İstihdam Durumu

 

Hangi işlere talep var?
Kaç kişi işsiz?
Türkiye´de hangi meslekler gözde?
İleride bu sıralama değişir mi?
Yeni bir işe başlıyorsanız, işinizi değiştirmek istiyorsanız ya da işinizde yükselmek istiyorsanız bu bölümü

 

KENDİNİ TANIMA

 

Neleri yapmaktan mutlu oluyorum ?” sorusunun cevabı ilgilerimizi gösterir. Mesleğimizin gerektirdiği özelliklerle ilgilerimiz benzeştiği ölçüde, meslek hayatımızda daha verimli ve mutlu oluruz.

 

Örneğin, öğretmen insanlarla iletişim kurmaktan ve onlara bir şeyler öğretmekten mutlu olan biridir.

 

Muhasebeci, belgeleri düzenlemekten, hesap yapmaktan, ayrıntılarla uğraşmaktan hoşlanır. Ülkedeki adalet sistemine ilgisi olan bir kişi  ise hakim, savcı veya avukat olabilir. 

 

Yeteneklerimiz, anlamakta ve yapmakta başarılı olduğumuz alanları temsil eder.

 

Her birimizin farklı yetenekleri vardır. Bazılarımız spora yetenekliyken, bazılarımız sayısal konularda daha yeteneklidir. Kimimiz sanatta, kimimizse yabancı dil öğrenme konusunda daha yeteneklidir. Sahip olduğumuz yetenekler, yöneleceğimiz meslekle eşleştiği zaman mesleğimizde hem daha başarılı, hem daha mutlu oluruz.

 

Seçtiğimiz meslek, sadece ilgi ve yeteneklerimizle örtüştüğü kadar önem verdiğimiz değerlerimizle de tutarlı olmalıdır.

 

Bazıları için iş hayatında parasal kazanç, toplumda saygın bir konuma sahip olmak daha önemliyken, bazıları için de aile hayatına zaman ayırmak önceliklidir.

 

 Meslek seçimi yaparken, seçeceğimiz mesleğin değerlerimizi destekleyecek özelliklere sahip olması,  işimizi yaparken daha fazla verim almamızı ve mutlu olmamızı sağlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM FIRSATLARI

 

Eğitim fırsatlarını ve eğitim sürecinizi değerlendirirken, planlarken nelere dikkat etmek gerekir?

 

► Kendinizi tanıyın, beklentilerinizi, eğitim ihtiyaçlarınızı iyi belirleyin
► Yakın ve uzak çevrenizdeki fırsatları ve koşullarını araştırın,
► Eğitim kurumlarının özelliklerini, koşullarını, ihtiyaçlarınıza ve sizin koşullarınıza  uygunluğunu değerlendirin,
►  Almayı istediğiniz eğitim sonucunda gelmek istediğiniz noktayı değerlendirin
► Bir sertifika programı ya da kursa katılacaksanız size sağlayacağı katkıları değerlendirin, daha önce bu eğitime katılmış tanıdıklarınız varsa görüş ve önerilerini alın,
► Eğitiminizi yarıda bıraktıysanız ve tekrar eğitiminize devam etmek istiyorsanız nereden ve nasıl başlayacağınız konularında bir uzmandan destek alın, çevrenizdeki tanıdıklarınıza sorun,

 

► Eğitim kurumlarını, eğitim merkezlerini  ziyaret ederek değerlendirme için daha çok bilgi toplayın,
► Halen eğitiminize devam ediyorsanız, eğitiminizi destekleyen farklı fırsatların olup olmadığını araştırın. Zaman zaman çevrenizde halk eğitim merkezleri, üniversiteler, belediyeler bünyesinde katılabileceğiniz kurslar açılabilir. Çeşitli şekillerde ve özellikle de internet üzerinden bu kursları takip edin,
► Eğitiminizi farklı bir ülkede ya da şehirde devam etmek istiyorsanız eğitim kurumları ile yazışın, koşullarını öğrenin, internet üzerinden araştırmalar yapın.

 

İSTİHDAM

 

Büyük bir ekonomiye sahip ülkemizde çalışılabilecek çok sayıda farklı meslek vardır. Çalışma hayatına başlarken bu farklı mesleklerin her birinin belli başlı nitelikleri, ne tür beceri, yetenek, kişisel özellik ve eğitim gerektirdikleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir, çünkü hepimiz bilgi ve becerilerimizle örtüşen, kendimizi rahat hissettiğimiz bir işte çalışmak isteriz.

Çalışacağımız meslekte ne kadar ücret ödendiği, ne kadar kişinin istihdam edildiği, bu mesleğin gelecekte önemini koruyup korumayacağı gibi bilgiler de kararımızı verirken ihtiyacımız olan önemli ayrıntılardır.

Seçtiğimiz meslekte gelişimimizin  hangi noktalara ulaşabileceğini, mesleğimizde deneyim kazandıktan sonra bizi bekleyen seçeneklerin neler olacağını da tabii ki önceden bilmek isteriz.

 

Uygun mesleği belirledikten sonra artık kendimize bir iş bulma aşamasına gelmiş oluruz. Çoğu insan iş arama ve bulma sürecini tamamen tesadüflere bırakır. Oysa bu süreçte bize yardımcı olabilecek kurumlar ve yöntemler vardır. Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezlerinden, Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi bunlara örnek olarak verilebilir.